Stockholms Biljardsällskap hette tidigare Jolo Pool Club. Vi bytte namn i juni 2011 i samband med flytten till Biljardpalatset.

En gång för länge sedan (dvs 1997) startade klubben på Jolo Biljard, i Stockholm.  På den tiden ägde Stefan Lord som även övertog Masters Biljardhall  dit klubben och tävlingsverksamheten flyttades. 

Under årens lopp har flera av Sveriges bästa spelare varit medlemmar i klubben och fortfarande spelar några av dem kvar. I samband med flytten till Biljardpalatset steg antalet medlemmar nämnvärt och vi fick möjlighet att bedriva juniorverksamhet. Biljardpalatset har även god inställning till tävlingsverksamhet inom Pool och Carambole.

Styrelsen

Styrelsen i Stockholms Biljardsällskap säsongen 2023-2024 består av:

Ordförande – Anna-Karin Bedeus

Sekreterare – Petrus Azar

Kassör – Bo Peterson

Ledamöter – Tobias Ring & Mattias Enerdal

Suppleanter – Bengt Engfeldt & Daniel Silvennoinen